Annetut lausunnot

28.10.2019 Lausuntopalvelu.fi 

Lausunto luonnoksesta kansallisista mediakasvatuslinjauksista: Medialukutaito Suomessa. Kansalliset mediakasvatuslinjaukset. Lausuntopyynnön diaarinumero: 129/79/2019 https://www.tietojohtaminen.com/sites/default/files/lausunto_kansalliset_medialinjaukset_28.10.2019.pdf

29.8.2019 Valtiovarainministeriölle

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa: http://www.tietojohtaminen.com/artikkelit/lausunto-asiakirjojen-turvalli...

18.4.2019 Valtiovarainministeriölle
Lausunto yhteisen tietopohjan hyödyntämisen tietoarkkitehtuurin tilannekuvauksesta: www.tietojohtaminen.com/artikkelit/yhteisen-tietopohjan-hyodyntamisen-ti...

--------------

17.8.2010 Valtiovarainministeriölle
Lausunto julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja tietojärjestemien yhteentoimivuuden 1) kehittämisen loppuraportista ja 2) luonnoksesta hallituksen esitykseksi annettavasta lainsäädännöstä.
(alla: Lausunto 7)

7.12.2009 Opetusministeriölle
Lausunto hankkeesta työntekijän ja työnantajan oikeus työ- tai virkasuhteessa luotuihin teoksiin
(alla: Lausunto 6)

6.4.2009 Valtiovarainministeriölle
Lausunto SADe-hankkeen ehdottamista sähköisen asioinnin linjauksista, toimenpiteistä sekä välittömästi käynnistettävistä hankkeista 
(alla: Lausunto 5)

28.5.2007 Opetusministeriölle
Lausunto Suomen tekijänoikeusjärjestelmän arvioinnista ja kehittämisestä 
(alla: Lausunto 4)

9.5.2005 Opetusministeriölle
Lausunto Yliopistolain ja yliopistoasetuksen 25 §:n muutoksesta
(alla: Lausunto 3)

8.10.2004 Opetusministeriölle
Lausunto Euroopan komission asiakirjasta SEC (2004) 995
”Commission Staff working paper on the review of the EC legal framework in the field of copyright and related rights”
(alla: Lausunto 2)

4.9.2003 Opetusministeriölle
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta 
(alla: Lausunto 1)
 

 Lausunto 7: Tietohallintalaista (IT) 17.8.2010 (3834 kb) »
 Lausunto 6: Hankkeesta työntekijän ja työnantajan oikeus työ- tai virkasuhteessa luotuihin teoksiin (37 kb) »
 Lausunto 5: SADe-hankkeesta 6.4.2009 (46 kb) »
 Lausunto 4: Tekijänoikeuslaista 28.5.2007 (49 kb) »
 Lausunto 3: Yliopistolain ja yliopistoasetuksen 25 §:n muutoksesta (83 kb) »
 Lausunto 2: Tietopalveluseuran lausunto komission asiakirjasta SEC 995 (2004) - 8.10.2004 (38 kb) »
 Lausunto 1: Tietopalveluseuran lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta 4.9.2003 (52 kb) »

Annetut lausunnot

Hallituskatu 2 B, 00170 HELSINKI. Puh. (09) 541 8138.  info@tietoasiantuntijat.fiwww.tietoasiantuntijat.fi

twitter
 
facebook
 
linkedin
 
google+
 
instagram

Copyright © 2015 Tietoasiantuntijat ry