Lausunto valtionavustustoiminnan sanastosta

Tietojohtaminen ry on antanut valtiovarainministeriölle lausunnon luonnoksesta valtionavustustoiminnan sanastoksi.

Lausunnon löydät Annetut lausunnot -sivulta: https://www.tietojohtaminen.com/annetut-lausunnot

Viimeksi muutettu: 
30.5.2020