Tietoasiantuntija-lehti

Yleistietoja

Tietoasiantuntija-lehti on Tietojohtaminen ry:n jäsenlehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1986 lähtien. Lukijat ovat pääosin akateemisesti koulutettuja ja työskentelevät mm. tietoalan suunnittelijoina, tutkijoina ja päällikköinä. Heitä on yritysten strategisen suunnittelun johdossa, liiketoiminnan suunnittelijoina, johtoa palvelevissa Business Intelligence -tehtävissä sekä tietoasiantuntijoina ja kirjastonhoitajina. Työnsä piirissä he tekevät jatkuvasti päätöksiä tietojohtamiseen liittyvistä tuotteista, ratkaisuista, työkaluista ja teknologioista.
 

Vuoden 2018 teemat ja aikataulut

LEHTI 1:
Semantiikka
Deadline 5.3.2018
Lehti ilmestyy vko 13

LEHTI 2-3:
T(ietot)yön tulevaisuus
Deadline 7.5.2018
Lehti ilmestyy vko 23-24 jälkeen kesäkuussa, 
sillä Tietojohtamisen teemapäivän 17.5. kuulumiset
haluttiin mukaan tähän numeroon

LEHTI 4:
Tieto kriisissä?
Deadline 1.10.2018
Lehti ilmestyy vko 43

LEHTI 5:
Avoin tiede
Deadline 12.11.2018
Lehti ilmestyy vko 50

Päätoimittaja Pia Adibe

lehti(at)tietojohtaminen.com

Ilmoitusmyynti 

Tietojohtaminen ry
lehti(at)tietojohtaminen.com

Mediakortti 2018