Ajankohtaista

Kuinka tiedolla johdetaan ympäristössä, jonka vallitsevia piirteitä ovat epävakaus, epävarmuus, monimutkaisuus ja epäselvyys? Lue blogista, millaisia vastauksia Sonja Martikainen ja Krista Kovanen tarjoavat tähän kysymykseen.

Jäsenkokoukseen voivat osallistua sekä henkilöjäsenet että yhteisöjäsenten edustajat. Kokous järjestetään poikkeusoloista johtuen webinaarina. 

Tieto, joka tukee päätöksentekoa, on yhtä tärkeää tulevaisuudessa kuin tänäänkin. Ei riitä, että teemme skenaarioita, vaan pitää miettiä, miten niitä hyödynnetään päätöksenteossa. Lue Aila Vapaaoksan ajatuksista uusimmassa blogissamme.

Jos liityt Tietojohtaminen ry:n henkilö- tai yhteisöjäseneksi loppuvuoden 2021 aikana, sinun ei tarvitse maksaa kuluvan vuoden jäsenmaksua. Maksat vasta vuoden 2022 jäsenmaksun.

Järjestämme Tietojohtaminen ry:n jäsenille keskustelutilaisuuden yhdistyksen strategiasta ja toiminnan painopistealueista vuosille 2022 - 2025.

Esittelemme verkkosivuillamme Tietojohtaminen ry:n yhteisöjäseniä. Ensimmäisenä esittelyvuorossa on CGI, joka on yksi Suomen suurimmista IT- ja liiketoimintakonsultoinnin palveluyhtiöistä.

Haluaisitko tietää, mitä työyhteisöllesi todella kuuluu? Mikä on työpaikkasi tunneilmapiiri, onko ihmisillä hampaankolossa turhautumia - ­vai soljuuko kaikki myös pinnan alla yhtä sujuvasti kuin päälle päin näyttää? Mirva Puranen tutki opinnäytetyössään tunnetietoa työyhteisössä.

Järjestämme yhdessä Valtiokonttorin ja Tietojohtamisen verkosto ry:n kanssa julkishallinnon tietojohtamisen verkostojen etätapaamisen tiistaina 5.10. klo 9-12.

Lainvalmistelussa on peräänkuulutettu ”digiä ja dataa”. Mutta myös kokemusperäisellä tiedolla ja osaamisella on valmistelussa keskeinen rooli. Lue Outi Örnin näkemyksiä blogistamme.

Anna-Maija Moilainen on tuoreessa pro gradu -tutkielmassaan perehtynyt siihen, miten kunnat hyödyntävät tietoa strategian johtamisessa. Tietoa on runsaasti tarjolla, mutta mittareiden laadussa ja tavoitteiden asettamisessa on kehitettävää.