Annetut lausunnot

16.6.2020 Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta

Tietojohtaminen ry:n ja Suomen Tilastoseura ry:n kommentit tiedekasvatuksen kansallisista suosituksista.
https://www.tietojohtaminen.com/sites/default/files/tiedekasvatuksen_kansalliset_linjaukset_2020_.pdf

25.5.2020 Lausuntopalvelu.fi

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta valtionavustustoiminnan sanastoksi, diaarinumero: VN/10384/2019
https://www.tietojohtaminen.com/sites/default/files/lausunto_5-2020_valtionavustustoiminnan_sanasto_0.pdf

28.10.2019 Lausuntopalvelu.fi 

Lausunto luonnoksesta kansallisista mediakasvatuslinjauksista: Medialukutaito Suomessa. Kansalliset mediakasvatuslinjaukset. Lausuntopyynnön diaarinumero: 129/79/2019 https://www.tietojohtaminen.com/sites/default/files/lausunto_kansalliset_medialinjaukset_28.10.2019.pdf

29.8.2019 Valtiovarainministeriölle

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa: http://www.tietojohtaminen.com/artikkelit/lausunto-asiakirjojen-turvalli...

18.4.2019 Valtiovarainministeriölle
Lausunto yhteisen tietopohjan hyödyntämisen tietoarkkitehtuurin tilannekuvauksesta: www.tietojohtaminen.com/artikkelit/yhteisen-tietopohjan-hyodyntamisen-ti...

--------------

Aikaisemmat lausunnot

17.8.2010 Valtiovarainministeriölle
Lausunto julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja tietojärjestemien yhteentoimivuuden 1) kehittämisen loppuraportista ja 2) luonnoksesta hallituksen esitykseksi annettavasta lainsäädännöstä.

7.12.2009 Opetusministeriölle

6.4.2009 Valtiovarainministeriölle
Lausunto SADe-hankkeen ehdottamista sähköisen asioinnin linjauksista, toimenpiteistä sekä välittömästi käynnistettävistä hankkeista 

28.5.2007 Opetusministeriölle
Lausunto Suomen tekijänoikeusjärjestelmän arvioinnista ja kehittämisestä 

9.5.2005 Opetusministeriölle
Lausunto Yliopistolain ja yliopistoasetuksen 25 §:n muutoksesta

8.10.2004 Opetusministeriölle
Lausunto Euroopan komission asiakirjasta SEC (2004) 995
”Commission Staff working paper on the review of the EC legal framework in the field of copyright and related rights”

4.9.2003 Opetusministeriölle
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta