Tiedolla johtamisen käsikirja

Tiedolla johtamisen käsikirja tarjoaa tiiviin katsauksen tiedolla johtamiseen erityisesti sosiaalisen median datan näkökulmasta ja pk-yritysten tarpeet huomioiden.

Tiedolla johtaminen on tiedon systemaattista analysointia sen hyödyntämiseksi päätöksenteossa. Se on osa laajempaa tietojohtamisen kenttää. Tiedolla johtamisen kokonaisuuteen kuuluvat sekä tiedon tuottaminen että tiedon hyödyntäminen. Oppaassa käsitellään tiedolla johtamisen kehitysvaiheet, keskeiset mittarit, sosiaalisen median hallintatyökalut sekä menetelmälliset lähestymistavat kuten verkostoanalyysi ja sentimenttianalyysi

Käsikirjan löydät täältä: https://digitalia.xamk.fi/tijo

Tekijä: Miia Kosonen KTT, tki-asiantuntija, Xamk, Digitalia

Viimeksi muutettu: 
14.3.2021