Lausunto Kansallisarkistolle

Tietojohtaminen ry on antanut 20.11.2020 lausunnon Kansallisarkiston määrityksistä arkistoitavien erikoisaineistojen digitointiin. Lausunnon löydät Lausuntopalvelu.fi-sivustolta.

 

Viimeksi muutettu: 
22.11.2020