Blogissa nyt: Tietojohtamiselle ja -asiantuntijuudelle on tilaa – nyt jos ei koskaan

Tietojohtamisen ja tietoalan asiantuntijoina voimme taistella saastuvaa tietoekosysteemiä vastaan. Asiantuntijuus auttaa ratkomaan omaan arkeemme ja koko ihmiskunnan tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Puheenjohtajamme Reija Helenius pohtii blogissa tutkitun tiedon merkitystä.

Tietojohtamiselle ja -asiantuntijuudelle on tilaa – nyt jos ei koskaan

Lukutaito on yhteiskunnan yksi kulmakivistä. Suomessa olemme sen suhteen onnellisessa asemassa, että olemme lukutaitoisia. Näin ei kuitenkaan ole kaikkialla maailmassa. Unescon mukaan esimerkiksi Nepalissa vain 68 % väestöstä on lukutaitoisia. Koko maailman väestöstä 14 % on lukutaidottomia. Peruslukutaidon rinnalle on noussut myös uusia taitovaatimuksia. Jotta osaa suodattaa ja löytää oikean informaation, tarvitaan myös kriittistä ajattelua ja medialukutaitoa. Kuitenkaan tämäkään ei vielä riitä, uuden teknologian haltuunotto on välttämätöntä. On osattava käyttää ja tunnettava eri informaatiokanavia- ja välineitä.  Hyvä kysymys on, kuinka monta prosenttia maailman väestöstä on näillä kriteereillä mitattuna lukutaitoinen?

Tietoa voidaan rakentaa myös tiedon päälle. Tieto ja eri informaatiokanavat mahdollistavat ja tuovat uusia näkökulmia eri ilmiöihin ja yhteiskunnassa käytävään keskusteluun. Tieto on osa kommunikointiamme; sen avulla muodostetaan ja luodaan sosiaalista ymmärrystä, kanssakäymistä ja mikä tärkeintä demokraattista yhteiskuntaa. Tiedon analysoinnissa datatieteilijät ja -analyytikot ovatkin avainasemassa. Tarvitsemme siis myös datalukutaitoa ja tilastojen luku- ja käyttötaitoa.

On klisee sanoa, että elämme tietotulvan keskellä. Olemme valitettavasti tässä tulvassa mukana halusimme tai emme. Tulva pitää sisällään todellista informaatiota, mutta myös tietoa, joka on tuotettu esimerkiksi epäpätevin menetelmin tai valikoiden.  Vaarallisin tiedon muoto tietotulvassa on valetieto. Voimme verrata, että samalla tapaa kuin meidän valtameremme ovat saastumassa, ovat informaatiokanavamme tukkeutumassa epäpuhtaaseen tietotulvaan.

Tietojohtamisen ja tietoalan asiantuntijoina voimme taistella saastuvaa tietoekosysteemiä vastaan. Voimme tarjota asiantuntemuksemme yhteiskunnan eri toimijoiden käyttöön niin, että relevantti ja luotettava tieto kohtaa sitä tarvitsevan. Yhtä lailla tehtävänämme on mahdollistaa, että kaikki se osaamispääoma, mitä yhteiskunnassa on, saadaan käyttöön: niin ihmisten, organisaatioiden, järjestelemien kuin verkostojen osaaminen. Tämän edistämisessä tietojohtamisen ja sen asiantuntijoilla on vastuu, mutta myös keinonsa.

Vuosi 2021 on tutkitun tiedon vuosi. Tietojohtaminen ry on mukana vuodessa tekojen kautta, kuten tämäkin lehti sen osoittaa ja on osoittanut 36 vuoden ajan. On helppo yhtyä teemavuoden pääajatuksiin. ”Tutkittu tieto avaa maailman täynnä mahdollisuuksia. Se yllättää ja innostaa ajattelemaan uudella tavalla. Tutkittu tieto luo uskoa tulevaan epävarmoinakin aikoina, ja auttaa ratkomaan omaan arkeemme ja koko ihmiskunnan tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Tutkitun tiedon teemavuonna 2021 kotimaiset toimijat tuovat yhdessä tutkittua tietoa meille kaikille. Tutkitulle tiedolle on tilaa – nyt, jos koskaan.”

Tutkitun tiedon teemavuodesta löydät lisää täältä: https://tutkittutieto.fi/

Reija Helenius
Hallituksen puheenjohtaja 2020-2021, Tietojohtaminen ry
Ryhmäpäällikkö, viestintä ja verkostot
Twitter: @ReijaHelenius

Kirjoitus on julkaistu Tietoasiantuntija-lehden 1/2021 pääkirjoituksena.

Viimeksi muutettu: 
19.3.2021