Blogissa nyt: Organisaatio menestyy, kun sen asiantuntijat menestyvät!

Organisaatiot Suomessa käyttävät aivan liian vähän asiantuntijoidensa henkilökohtaista ääntä sosiaalisessa mediassa hyväksi.

Organisaatio menestyy, kun sen asiantuntijat menestyvät

Kuulostaa kenties itsestäänselvyydeltä tänä päivänä, mutta suomalaiset organisaatiot käyttävät aivan liian vähän omien asiantuntijoidensa henkilökohtaista ääntä hyväkseen sosiaalisessa mediassa, puhumattakaan siitä, että kannustaisivat sen käyttöön.
 
Kun puhutaan sosiaalisesta henkilöstöstä, puhutaan samalla organisaation tavoitteista ja laajemman julkisuuden mahdollisuudesta asiantuntijan omille ja organisaation näkemyksille ja tavoitteille - myös esim. media hakee aiheita mm. Twitteristä ja päättäjät seuraavat sitä sekä muita kanavia. Ja tällä on suora suhde tunnettuuden kasvuun, joka hyödyntää sekä organisaatiota että asiantuntijan omaa ammatti- ja asiantuntijaroolia.
 
Organisaation tavoitteet ohjaavat ja myös helpottavat henkilöstön roolin löytämistä sosiaalisessa mediassa. Ja mitä enemmän organisaation viestit saavat näkyvyyttä, sitä paremmin saavutetaan tavoitteet.
 
Miksi asiantuntijan henkilöhtainen viestintä sosiaalisessa mediassa vahvistaa organisaation asemaa ja vakuttaa enemmän kuin organisaation itsensä lähettämä viesti?

 • Viesti vaikuttaa vahvemmin
 • Henkilökohtaisen suosittelun voima
 • Itse luodut, ”rosoiset” sisällöt ovat aidointa vuorovaikutusta
 • Jakamasi tieto voi levitä jopa odotettua laajemmin/nopeammin
 • Pystyt itse reagoimaan nopeasti
 • Verkostot kasvavat: sekä henkilöhtaiset ja ammattimaiset ja sitä kautta myös organisaation verkostot ja tavoittavuus

 Ja lisäksi….

 • Suomessa on Twitterissä vielä hyvä mahdollisuus nousta mielipidevaikuttajaksi!
 • Sosiaalisen median käyttö ammatillisiin tarkoituksiin kasvaa voimakkaasti 2018 (Nasdaqin mukaan).
 • Kuluttajat luottavat nykyään enemmän somesuosituksiin kuin lehtijuttuihin tai mainoksiin. Sama pätee henkilö-organisaatiotasolla: henkilöstön vuorovaikutus on vaikuttavampaa ja aidommaksi koettua.
 • Ihmiset ovat sosiaalisia eläimiä ja mielellään tekemisissä toistensa kanssa – organisaatiot ja yritykset ovat eri tasolla.

Ajateltavaa:

 • Mahdollisuus suoraan, nopeaan ja laajaan sidosryhmien - ja päättäjien - tavoittamiseen
 • Erilaiset roolit: asiantuntijan erityisasema suhteessa isoon yleisöön - vastuu ja  eettiset vaatimukset
 • Asiantuntijan sovittaminen sosiaalisen median nopeaan rytmiin – oma aikataulutus
 • Kaikkiin tilanteisiin ei ole yksiselitteisiä vastauksia – maalaisjärki
 • Somen hyödyntämisen suunnitelmallisuus - tavoitteellinen käyttö alkaa sisältöjen seuraamisesta

Minkälainen rooli minulle asiantuntijana sopii parhaiten organisaationi edustajana?

 • Oma tuotanto vs. muiden sisältöjen jakaminen?
 • Yksinomaan työhön liittyvien sisältöjen jakaminen vai laajempi rooli? Mikä on liikkumavara? Mikä on itselle luontevaa, mitä esim. Twitter-seuraajat odottavat?
 • Mahdollisia rooleja: esim. tiedottaminen, neuvominen, keskustelu ajankohtaisista asioista, yhteistyö, verkostojen rakentaminen tai omiin mielenkiinnon kohteisiin liittyvien sisältöjen jakaja?

Lopuksi:

 

Kirjoittaja Susanna Tirkkonen toimii avainasiakaspäällikkönä ja sosiaalisen median konsultoinnin johtajana M-Brain Oy:ssä

Viimeksi muutettu: 
10.10.2018