Tiedon Taitaja 2022

Tietojohtaminen ry on nimennyt vuoden 2022 Tiedon Taitajat. Kunniakirjat myönnettiin merkittävästä työstä nopeatempoisten data-analyysien tekemiseen yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.

Tiedon Taitaja 2022

Tietojohtaminen ry on nimennyt vuoden 2022 Tiedon Taitajiksi professori Otto Toivasen ja projektipäällikkö Oskari Nokso-Koiviston Aalto-yliopistosta. He ovat tehneet aktiivista perustamis- ja kehittämistyötä Tilannehuone- ja Datahuone -projekteissa. He ovat edesauttaneet, että Tilannehuoneen ja Datahuone-projektin tutkijoilla on käytettävissä tarvittavat tiedot nopeatempoisten data-analyysien tekemiseen yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.

Hankkeissa Toivanen ja Nokso-Koivisto ovat puskeneet tutkijoita, rekisterinpitäjiä ja päätöksentekijöitä vahvempaan yhteistyöhön. Yhteistyökumppaneina hankkeissa on vahvasti olleet myös VATT, Tilastokeskus, VM ja Helsinki Graduate School of Economics (HGSE).
Tilannehuone näytti puolentoista vuoden aikana (6/2020-2021), mihin reaaliaikaisen datan hyödyntämisellä on mahdollisuudet, kun tarvittiin kriisiajan ajantasaista tietoa mm. koronatukien kohdentamiseen, rokotekattavuuden ja tartuntojen taustatekijöiden ymmärtämiseen sekä talouden kuvan hahmottamiseen. 

Nyt pilotoitava datahuone (2022-2025) pohjautuu korona-ajan tilannehuoneeseen, ja Toivonen sekä Nokso-Koivisto siinäkin aktiivisesti mukana. Datahuonepilotin tavoitteena on samalla tavalla hyödyntää viranomaisten suuria datavarantoja ministeriöille tehtävissä data-analyyseissä. Molemmissa projekteissa Toivonen ja Nokso-Koivisto ovat halunneet tuoda esille, miten rikkaita suomalaisen yhteiskunnan rekisteriaineistot ovat ja miten niitä voidaan hyödyntää yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.


(Kuva: Susanna Mikander)

Lisätietoa: 

Tilannehuone: Taloustieteilijät tilannekuvaa luomassa –Helsinki GSE:n Tilannehuone Covid-19-kriisissä. Kansantaloudellinen aikakauskirja – 118. Vsk. -2/2022K  

Datahuone:  Datahuone tuottaa entistä parempaa tietoa päätöksenteon tueksi. 

Viimeksi muutettu: 
17.10.2022