Johdatus analysointimenetelmiin elokuu-lokakuu 2019 (3 x ½ pvä)

Tiedonhaun prosessit ja datan käsittely ovat kehittyneet, mutta datan tai informaation muuttaminen näkemyksiksi vaatii analyysimenetelmien osaamista.

Johdatus analysointimenetelmiin -kurssi (3 x ½ päivää)

Aika: Torstaisin 29.8., 26.9. ja 31.10.2019 klo 9.00 - 13.00
Paikka: Tietojohtaminen ry, Hallituskatu 2B, Helsinki.

Analyysin teko on yksi vaikeimmista ja kompleksisimmista tehtävistä. Tiedonhaun prosessit ja datan käsittely ovat kehittyneet, mutta datan tai informaation muuttaminen näkemyksiksi vaatii analyysimenetelmien osaamista.

Kurssin sisältö

  • Osa 1: Makroympäristön analysointi: PESTE, trendikartat, skenaariot (elokuu)
  • Osa 2: Markkinoiden ja teollisuuden rakenteiden analyysimenetelmiä (lokakuu)
  • Osa 3: Kvantitatiiviset analyysit. Mitä pitää ymmärtää, kun käyttää data-analyyseja apuna? Aikasarjojen ja trendien analysointi. Milloin ja miten käyttää lineaarista trendikäyrää ja mitä siitä voi päätellä? Miten aikasarjoja voi analysoida?  Miten tilastotiedettä voi hyödyntää, kun tekee markkina-analyyseja ja ennusteita? (marraskuu).

Kouluttajat:

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, kurssin vastuukouluttaja: Senior Consultant Aila Vapaaoksa, Pöyry Oyj

Kvantitatiiviset menetelmät: VTT, tilastotieteen dosentti Leena Kalliovirta, Luonnonvarakeskus LUKE

Hinta:

  • 390€ Tietojohtaminen ry:n jäsenille
  • 550€ muille kuin jäsenille

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 15.8.2019 mennessä:
www.tietojohtaminen.com/ilmoittautuminen

Viimeksi muutettu: 
9.4.2019