Blogissa nyt: Onko tietojohtaminen totta?

Tietojohtaminen on yksi niistä rakennelmista ja malleista, jonka olemme yhdessä luoneet ja jota me jatkuvasti yhdessä muovaamme.

Onko tietojohtaminen totta?

Tietojohtamisessa on kyse sinusta ja minusta, mutta myös meistä sekä välisestämme vuorovaikutuksesta. Me yhdessä määrittelemme tietojohtamisen, sen roolin ja tavoitteet. Vallitsevista tietojohtamisen käytännöistä ja sitä koskevasta keskustelusta on eroteltavissa tiedonhallinnan prosessi ja toisaalta se, miten tämä hallintaprosessi kytkeytyy ympäristöönsä. Jälkimmäisessä on kyse siitä, miten tietojohtaminen liittyy muuhun tekemiseen ja tukee yksilön, organisaation tai yhteiskunnan toimintaa.

En ole tällä hetkellä niinkään huolissani tiedonhallinnan prosessista. Olemme kehittyneet viime vuosina tällä saralla huimasti, kehitystyötä tehdään jatkuvasti ja välillä tiedonhallinnan hallinnointi menee liiallisuuksiinkin. Sen sijaan liian vähän on keskusteltu siitä, miten tuottamamme tieto muuttaa yhteiskuntaa, auttaa meitä ymmärtämään ja kommunikoimaan erilaisia arvoasetelmia ja tätä kautta tulkitsemaan ja määrittämään toiminnan tavoitteita. Arvojen ja tavoitteiden muuttuessa muuttuvat myös tietotarpeet ja päädymme uudelleen määrittelemään arvokkaan tiedon. Kysymme uusia kysymyksiä ja tarvitsemme uudenlaista tietoa. Uuden tiedon ja ymmärryksen pohjalta syntyy uudenlaista toimintaa.

Painopiste siirtyy esimerkiksi kustannuksista vaikutuksiin. Olemme yhä kiinnostuneempia siitä, mitä saamme toteutuneilla kustannuksilla aikaiseksi tai millaiset ovat toiminnan ympäristövaikutukset. Uuden informaation avulla kykenemme tekemään parempia ja kestävämpiä valintoja. Monessa tapauksessa nämä valinnat syntyvät kuitenkin osana laajempaa keskustelua, ei pelkästään faktan pohjalta. Tällöin korostuu tiedolla johtamisen sosiaalinen luonne. Faktojen lisäksi valintoihin vaikuttavat muut keskusteluun osallistujat sekä laajempi yhteiskunnallinen kehys. Joudumme usein pohtimaan faktan rinnalla muun muassa kysymyksiä: mikä on sopivaa tai mitä minulta päätöksentekijän roolissa odotetaan?

Tietojohtamista tarkasteltaessa on tärkeää muistaa välillä nostaa katse tiedonhallintaprosessista kontekstiin, jossa tietoa on tarkoitus hyödyntää. Tieto ja siitä yhdessä muodostamamme tulkinnat rakentavat yhteiskuntaa – kaikilla sen tasoilla. Oli sitten kyseessä tiimikokous, johtoryhmä tai eduskunnan istunto.

Päätöksenteossa käytettävä tieto on aina arvovalinta. Samalla rajataan joku tieto pois ja sanotaan, että se ei ole yhtä tärkeää kuin se tieto, joka valittiin. Jokainen meistä tekee näitä valintoja. Ja yhtä lailla kuin ne lopulliset valinnat myös niiden perusteluna käytetty tieto muokkaa maailmaa. Tiedon pohjalta tehdyt valinnat johtavat uusiin tietotarpeisiin, edellyttävät uudenlaista osaamista tai synnyttävät uusia tapoja organisoitua. Toiset valinnat ovat pienempiä ja helpompia kuin toiset. Samoin vaihtelee myös valintojen perusteluksi tarvittavan tiedon määrä ja moniulotteisuus.

On tärkeää tiedostaa, että tuotamme ja tulkitsemme tietoa aina tietyssä tilanteessa, jota määrittävät monet tekijät. Näiden tekijöiden tiedostaminen ja tunnistaminen luo edellytykset paremmille valinnoille. Näin ajatellen tietojohtaminen on paljon sosiaalisempi prosessi kuin äkkiseltään kuvittelemme. Tulemme aina tilanteeseen omasta positiostamme, niin hyvässä kuin pahassa. Vuorovaikutuksessa paitsi luomme sosiaalisia rakenteita olemme myös rakenteiden vankeja. Näennäisestä vapaudesta ja itseohjautuvuudesta huolimatta tiedolla johtamistamme ohjaa monet tiedostamattomat käyttäytymissäännöt ja -mallit. Nämä mallit tarjoavat meille keinon ymmärtää tapahtunutta, ne mahdollistavat tehokkaan kommunikoinnin ja luovat edellytykset sovittaa tekemisiämme yhteen.

Tietojohtaminen ei välttämättä ole lainkaan niin objektiivista ja rationaalista toimintaa kuin teeskentelemme sen olevan. Tuskin kukaan lopulta niin on ajatellutkaan. Välillä on kuitenkin hyvä muistaa, että me jokainen vaikutamme omilla valinnoillamme siihen millaista yhteisöä ja yhteiskuntaa olemme rakentamassa. Samalla tavalla tietojohtaminen on yksi niistä rakennelmista ja malleista, jonka olemme yhdessä luoneet ja jota me jatkuvasti yhdessä muovaamme. Se on siis yhtä totta kuin haluamme sen olevan.
 

 

Tutkimusjohtaja Harri Laihonen, Tampereen yliopisto, johtamisen ja talouden tiedekunta

 

 

 

 

 Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

 

Tietojohtaminen ry:n blogeja toimittavat Olli Ilmarinen, Aila Vapaaoksa ja Martin Stenberg. Lue lisää: www.tietojohtaminen.com/blogissa-nyt

 

Viimeksi muutettu: 
7.2.2019