Blogissa nyt: Meistä jokainen on tietojohtaja!

Oletko miettinyt, mitä tietojohtaminen on tarkoittaa arjessasi? Ja jos et ole johtaja, miten asia koskettaa sinua?

Meistä jokainen on tietojohtaja!

Olen viime ajat pohtinut tietojohtamisen käsitettä ja sen merkityksiä. Lukenut ja tutkinut alan gurujen tulkintoja, mutta erityisesti miettinyt mitä tietojohtaminen on arjessa ja mikä on käsitteen arjen tulkinta. Monelle tietojohtaminen sanana saattaa tuntua vieraannuttavalta. Onko kyseessä vain yksi johtamisen funktioista? Mitä jos en ole johtaja, koskettaako asia minua? Onko tietojohtaminen ylhäältä alas johdettua?

Pohdintaani liittyy perusfilosofiaani kuuluva oletus, että tieto kuuluu kaikille. Siihen, että tieto kuuluisi oikeasti kaikille, vaikuttaa useampi tekijä. Ensinnäkin kunkin lähtökohdat, kuten koulutus ja elämäntilanne. Tästä löytyy tietysti heti jo variaatiota, kuten esimerkiksi mihin maahan synnyt. Jos synnyit Suomeen, lähtökohtasi on hyvä. Myös halu tietää, etsiä, käyttää ja jakaa tietoa on vaikuttava tekijä. Tähän haluun voi olla eri motivaation tasoja, mutta tämänkin tekijän kanssa jokainen joutuu tekemisiin halusi tai ei. Tiedon jakamisen kautta muokkaamme maailmankuvaa ja osallistumme keskusteluun, luomme yhteistä todellisuutta.

Mikä sitten on tietojohtamista?

Tietotarvehierarkian alimmilla tasoilla se on arjesta selviytymistä, arjen vaikuttamista, arjen päätöksiä. Hierarkian kärjessä se on tietopääoman (inhimillinen tieto, organisaatio- ja järjestelmätieto) hyödyntämistä ja uudelleen jalostamista. Se on myös tietoon perustuvaa päätöksentekoa yhteiskunnan eri osa-alueilla. Tässä on hyvä erottaa tietojohtaminen ja mielipidevaikuttaminen sekä vallan käyttö tiedon perusteella. Tietoa voi siis käyttää myös väärin, tiedolla voi vääristellä asioita, tietopääomaa voi tuhota, valikoivalla tiedolla voi muodostaa valikoivaa arvopohjaa jne. Tällöin kyse on harhaanjohtavasta tietojohtamisesta.

Kuka antaa syötteitä ja tukea tietojohtamiseen?

Jokainen meistä omasta kontekstistaan lähtien, mutta tietoasiantuntijoiden tehtävänä on tukea ja edistää ammattilaisina organisaatioiden tietorakenteita ja eri henkilöiden tietotarpeita. Tietoasiantuntija työskentelee dialogin kautta alhaalta ylös ja ylhäältä alas. Tässä dialogissa eri näkemykset ja asiantuntemuksen alueet täydentävät toisiaan, kuten teknologia ja sisällöntuotanto unohtamatta inhimillistä viisautta.

Tietojohtaminen ry haluaa olla vahvana tukijana ja suunnan näyttäjänä tässä dialogissa, niin arjen kuin yhteiskunnan toiminnan tietoperusteisen kehittämisen osalta.

Tietoasiantuntija-lehden vuoden 2019 ensimmäisessä numerossa kantavana teemana on tekoäly ja siihen pohjautuvat sovellukset; monen arkea helpottavia ratkaisuja, mutta toimiakseen nekin tarvitsevat meitä: tietoasiantuntijoita.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuoden 2019 ensimmäisen blogin kirjoitti Reija Helenius, Tietojohtaminen ry:n hallituksen puheenjohtaja 2019-2020

Viimeksi muutettu: 
17.3.2019