Työryhmät

Tietojohtaminen ry:n työryhmät

 

Julkisen sektorin työryhmä

Tietojohtaminen ry:n julkisen sektorin teemaryhmän keskeisenä tavoitteena on lisätä ymmärrystä tietojohtamisen mahdollisuuksista julkisella toimialalla. Tietojohtamisen edistäminen on tärkeää, koska julkisella sektorilla on hallussaan suuria tietomassoja. Nämä tietomassat ovat aineetonta pääomaa, joka on julkisten organisaatioiden keskeisimpiä menestystekijöitä. Tietojohtamisen edistämisellä julkisella sektorilla voidaan tukea tietopolitiikan tavoitteita. Tietopolitiikka mahdollistaa tiedon tehokkaan, turvallisen ja eettisen hyödyntämisen.

Viime kädessä kysymys on Suomen kilpailukyvyn edistämisestä. Lisäksi tiedon avoimuudella voidaan lisätä kansalaisten luottamusta tietoon pohjautuvaan päätöksentekoon. Tieto, sen avoimuus ja tiedon hyötykäyttäminen ovat demokraattisen päätöksenteon tunnusmerkkejä. Julkisen sektorin tietojohtamisella on siten tärkeä rooli.

Julkisen sektorin teemaryhmä kokoontuu noin kolmen viikon välein tiistaisin. Ryhmän toimintamuotoja ovat koulutusten suunnittelu, asiantuntijatiedon ja kokemusten sekä parhaiden käytäntöjen levittäminen, lausuntopyyntöihin vastaaminen, seminaarit, ajankohtaiset blogikirjoitukset sekä artikkelit.

Teemaryhmän jäsenet työskentelevät valtionhallinnossa, kunnissa ja kuntayhtymissä. Työskentely näissä organisaatioissa ei kuitenkaan ole ryhmän jäsenyyden ehto. Tavoitteenamme on tehdä yhteistyötä myös yksityisten toimijoiden kanssa.

Tervetuloa mukaan, vielä mahtuu!

Timo Hakala
työryhmän vetäjä

 

 

Muutosjohtaminen tietoalalla ja digitaalisessa toimintaympäristössä -työryhmä

Melkoinen muutosten vuosi meillä jokaisella on takana. Millaisena tämä vuosi jää historiaan työelämässä? Muistetaanko se vuotena, joka pysäytti ja eristi meidät toisistamme? Vai tullaanko se ehkä muistamaan vuotena, joka muutti ratkaisevasti tapojamme tehdä töitä ja kohdata toisiamme digitaalisesti? Vuosi jää varmasti mieleemme monin tavoin, koska se on väistämättä vaikuttanut meihin kuhunkin ja vaatinut meiltä myös henkisesti paljon.

Muutosjohtaminen tietoalalla ja digitaalisessa toimintaympäristössä -työryhmä kokoontuu yhdessä pohtimaan erilaisia ilmiöitä ja asioita niin teorian, kuin käytännön valossa tietoalalla ja digitaalisessa toimintaympäristössä – joka ei ole vielä valmis. Paljon on vielä ymmärrettävää – tehtävää ja mahdollisuuksia. Muutosjohtamisen tai työelämän näkökulmasta syntyvä toiminta on kantava voima tässä dialogisessa ryhmässä.

Kokoonnumme noin 4-6 kertaa vuodessa, osallistujana voit vaikuttaa sisältöihimme ja vierailijapuheenvuoroihin. Covid-19 aikana kokoonnumme etänä.

Tule mukaan ryhmän toimintaan verkostoitumaan, oppimaan ja jakamaan omaa osaamistasi!

 

Kansainvälisten asioiden työryhmä

Olemme perustaneet Tietojohtaminen ry:lle uuden työryhmän edistämään ja rakentamaan kansainvälistä toimintaa. Tarkoitus on aloittaa läheltä tutustumalla pohjoismaisiin sisaryhdistyksiin ja heidän toimintaansa. Jaamme kokemuksia omasta tekemisestämme ja opimme muiden toiminnasta. Edistämme asiaa käytännönläheisesti yhdistysten välillä esimerkiksi kirjoittamalla artikkeleita toistemme julkaisuihin.

Kun työryhmän toiminta pääsee vauhtiin, tarkoituksemme on tarjota jäsenille mahdollisuuksia kehittää omaa ammattitaitoaan monipuolisesti verkottumalla kotimaan lisäksi laajemmin lähelle ja kauas. Tähän tavoitteeseen pyrimme mm. rakentamalla yhdistysten välistä koulutusyhteistyötä ja osallistumalla kansainväliseen järjestötyöhön. Haluamme tuoda kansainvälisyyden luontevaksi osaksi Tietojohtaminen ry:n toimintaa.

Tietojohtaminen ry on myös IFLAn jäsen. Kirjasto- ja tietopalvelualan maailmanlaajuista yhteistyötä ja vaikuttavuutta edistävällä International Federation of Library Associations and Institutions eli IFLAlla on laajaa ja monipuolista toimintaa, joka tarjoaa tilaisuuden ammatillisen näkemyksen kehittämiseen monikulttuurisessa ympäristössä.

Tällä hetkellä työryhmässä on vasta kourallinen jäseniä ja työ on vielä alussa.

 

Liity mukaan ja vaikuta kansainväliseen toimintaamme!

Työryhmän vetäjä
Veli-Pekka Hyttinen

 

 

Koulutustyöryhmä

Koulutustyöryhmä ideoi ja koordinoi yhdistyksen jäsenille sekä muille tietojohtamisesta kiinnostuneille suunnattuja koulutustilaisuuksia.

Pyrimme löytämään aiheita, jotka kehittävät tietojohtamisen osaamista ja ammattitaitoa eri näkökulmista. Mitä monipuolisempi on työryhmän rakenne, sen kattavammin koulutustarjonta vastaa yhdistyksen laajan jäsenkunnan tarpeita.

Tervetuloa mukaan ideoimaan ja vaikuttamaan!

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu työryhmiin sähköpostilla:
info@tietojohtaminen.com