Tietoammattilaiset - keitä he ovat?

Tietojohtaminen ry:n jäsenet ovat pääosin akateemisesti koulutettuja ja työskentelevät mm. tietoalan suunnittelijoina, tutkijoina ja päällikköinä. Heitä on yritysten strategisen suunnittelun johdossa, liiketoiminnan suunnittelijoina, johtoa palvelevissa Business Intelligence –tehtävissä sekä tietoasiantuntijoina ja kirjastonhoitajina. Tietoammattilaisia on kaikilla yhteiskunnan sektoreilla virastoissa, ministeriöissä, järjestöissä sekä yhdistyksissä, tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa, samoin kuin kasvu- tai pörssiyrityksissä, pk-yrityksissä tai konsultteina. 

Tietoammattilaiset työskentelevät tiedon hallinnan parissa esimerkiksi koulutusorganisaatioissa, arkistoalalla tai kirjastoissa; analysoinnin parissa liikeyrityksissä sekä tiedolla johtamisen tehtävissä osallistuen erilaisten tietojärjestelmien suunnitteluun, kehittämiseen ja rakentamiseen sekä tietopalveluiden tuotteistamiseen. Myös sisällöntuottajat ja yhteisömanagerit ovat osa tietoammattilaisten alati kasvavaa joukkoa. 

Työnsä piirissä he tekevät jatkuvasti päätöksiä tieto- ja tiedolla johtamiseen liittyvistä tuotteista, ratkaisuista, työkaluista ja teknologioista.