Blogissa nyt: Etänä läsnä – tue työyhteisön sosiaalisuutta

Tietojohtaminen on myös vuorovaikutuksen, motivaation ja sosiaalisten suhteiden johtamista. Miten näille käy pitkän etätyörupeaman aikana?  Asiat hoituvat sähköisestikin, mutta entä sosiaalinen yhteys?

Etänä läsnä – tue työyhteisön sosiaalisuutta

Olemme äkillisen, pitkäaikaisen etätyörupeaman äärellä. Harvat meistäkään, jotka säännöllisesti teemme etätyötä, ovat yhtä menoa näin pitkiä aikoja irrallaan työyhteisönsä fyysisestä ympäristöstä. Olemme myös pakotettuja olemaan etätöissä kotona, kun tavanomaiset etätyötilat kirjastoista kahviloihin ovat kiinni. Etätyön ergonomia, päivien rytmitys ja rauhallisten hetkien turvaaminen koko perheen työskennellessä ja opiskellessa kotona, ovat osa tätä haastetta. Haluaisinkin kiinnittää huomiota myös siihen pehmeään, sosiaaliseen puoleen, joka työyhteisön hajautuessa etätyöpisteille uhkaa kadota useiksi viikoiksi.

Tietojohtaminen on myös vuorovaikutuksen, motivaation ja sosiaalisten suhteiden johtamista. Tiedon luomisen reseptissä tärkeä raaka-aine on ”love, care, trust, commitment”, eli välittäminen, huolenpito, luottamus ja sitoutuminen. Miten käy näille tunneasioille pitkän etätyörupeaman aikana?  Asiat hoituvat sähköisestikin, mutta entä sosiaalinen yhteys?

Olemme nyt kuukauden verran näkemättä työyhteisömme elekieltä, hiljaisia signaaleja, reipasta askelta tai painunutta ryhtiä. Emme voi antaa pientä sanatonta tukeamme huonosti nukkuneelle työkaverille tai saada itse taputusta olalle, kun vihdoin saamme pitkän työrupeaman loppuun. Kaikki satunnaiset törmäämiset kahvikoneen luona jäävät pois. Jaetut hetket lounaspöydän ääressä siirtyvät tulevaisuuteen. 

Siksi myös meidän, jotka olemme rutinoituneita etätyöpäiviin, on otettava etätyöhön nyt uusi ote: tämä ei ole satunnainen poikkeus, hengähdystauko matkustamisesta ja avokonttorin hälystä. Tämä on aivan uusi tilanne, jossa hoidamme kaikki työtehtävät kotitoimistolta käsin. Ja kaikilla työtehtävillä tarkoitan tässä muutakin kuin faktuaalisten, tulossuuntautuneiden tehtävien hoitamista.

Olit sitten tiimin jäsen tai esimies, kollegiaalisessa tai johtavassa asemassa, ota käyttöön koko tietojohtamisen skaalan tuntemuksesi. Tee tunnelmaa, tue ryhmähenkeä, osoita välittämistä ja myötäelämistä. Näin säilytetään sitoutuminen ja motivaatio, edellytykset kaikelle hyvälle tekemiselle. Kuukausi on pitkä aika, jos vieraannumme sen aikana työyhteisöstä ja sen tavoitteista.

Eikä ole mikään häpeä myöntää, että meitä pelottaa. Mitään tämänkaltaista – pandemiaa ja valmiuslakia – ei ole kukaan meistä aiemmin kokenut rauhan aikana. Erityisesti siksi tarvitaan yhteisön tukea ja yhteistä tulkintaa, hengen luomista. Uskoa siihen, että tästä selvitään, ja tuttu työyhteisö on pian taas koossa, tuttujen asioiden äärellä.

Mitä sitten voit tehdä? Ole etänä läsnä. Järjestäkää etäkokouksia ilman agendaa, virtuaalikahvitteluja ja kuulemisten vaihtoa. Ole omaa työminääsi hupsumpi ja rennompi, luo positiivista ilmapiiriä. Ole se työkaveri, joka istuisi kahvipöydässä vastapäätä ja jakaisi viikonlopputarinansa lounaspöydässä. Anna ihmisten kertoa ja puhua kokouslistan ulkopuolelta. Nyt on hyvä aika kokeilla virtuaalisten työkalujen koko kirjoa, sillä myös oppiminen lisää onnistumisen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kuulumisia voi vaihtaa pikaviestimillä ja etäkokousta voi valmistella jo hyvissä ajoin jaetulla fläppitaululla. Ohjaa etätyötä, jos se on sinulle tuttua ja kysy apua, jos joku muu on kokeneempi. Läsnäolevina me onnistumme myös etänä.

 

                                                                                                                          Kirjoittaja Katja Hilska-Keinänen on Tietojohtaminen ry:n hallituksen jäsen ja työskentelee ryhmäpäällikkönä Suomen ympäristökeskuksen tietopalvelussa.

Viimeksi muutettu: 
18.3.2020